แบรนด์ที่จัดจำหน่าย

แนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

งานสัมมนา

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Seminar U-Tech x CP
สัมมนา “Smart Utility, Smart Compressed Air and Smart Energy Saving”
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมพาร์ควิลเลจ พระราม 2
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จังหวัดชลบุรี-ระยอง
หัวข้อ : IIoT ( Industrial IoT ) & New Technology Machine “SMART UTILITY”
“ติดปีก SMART UTILITY ด้วยการประยุกต์ใช้ IIoT และเทคโนโลยีใหม่”
วันที่ 6 มิถุนายน 2562
ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จังหวัดชลบุรี
หัวข้อ : IIoT ( Industrial IoT ) & New Technology Machine “SMART UTILITY”
“ติดปีก SMART UTILITY ด้วยการประยุกต์ใช้ IIoT และเทคโนโลยีใหม่”
วันที่ 5 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมคาเมโอ อมตะ บางประกง จ. ชลบุรี
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จังหวัดสมุทรปราการ
หัวข้อ : IIoT ( Industrial IoT ) & New Technology Machine “SMART UTILITY”
“ติดปีก SMART UTILITY ด้วยการประยุกต์ใช้ IIoT และเทคโนโลยีใหม่”
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมอมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ. สมุทรปราการ
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จังหวัดสมุทรสาคร
หัวข้อ : IIoT ( Industrial IoT ) & New Technology Machine “SMART UTILITY”
“ติดปีก SMART UTILITY ด้วยการประยุกต์ใช้ IIoT และเทคโนโลยีใหม่”
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จ. สมุทรสาคร
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จังหวัดนครปฐม
หัวข้อ : IIoT ( Industrial IoT ) & New Technology Machine “SMART UTILITY”
“ติดปีก SMART UTILITY ด้วยการประยุกต์ใช้ IIoT และเทคโนโลยีใหม่”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ แม่น้ำรีสอร์ท นครชัยศรี จ. นครปฐม
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จังหวัดสระบุรี
หัวข้อ : IIoT ( Industrial IoT ) & New Technology Machine “SMART UTILITY”
“ติดปีก SMART UTILITY ด้วยการประยุกต์ใช้ IIoT และเทคโนโลยีใหม่”
วันที่ 26 เมษายน 2562
ณ ไออุ่นรีสอร์ท จ. สระบุรี
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา จังหวัด อยุธยา
หัวข้อ : IIoT ( Industrial IoT ) and New Technology Machine “SMART UTILITY”
“ติดปีก SMART UTILITY ด้วยการประยุกต์ใช้ IIoT และเทคโนโลยีใหม่”
วันที่ 25 เมษายน 2562
ณ โรงแรมแคนทารี่ จ. พระนครศรีอยุธยา

บริการฝึกอบรม

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Training FIMER’s Inverter model PVS-50-TL and PVS-100-TL

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2563

Back to Top