ภาพบรรยากาศงาน “Assembly & Automation Technology 2019”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562

BITEC Bangna, Bangkok