ภาพบรรยากาศงาน “Automation Expo 2019”

งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นระบบอัตโนมัติสำหรับภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จ.ชลบุรี