ภาพบรรยากาศงาน “MHE & PACK MAC 2020”

งานแสดงสินค้าเครื่องจักรระบบขนส่งลำเลียง โลจิสติกส์คลังสินค้า และเครื่องจักรบรรจุุภัณฑ์ ครั้งที่ 5
Date: 4-7 March 2020 (Wed-Sat)
Time: 09.00-18.00 Hrs.
Booth No: D7
Place: IMPACT Exhibition Center Hall 8,Muang Thong Thani