รายละเอียดงาน

 • เสนอขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
 • สร้างยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
 • ประสานงานกับลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อจบงานตามที่ได้วางแผนไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า
 3. รักงานขาย มีทักษะในการโน้มน้าวเจรจาต่อรองดี
 4. มีความซื่อสัตย์ รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5. สามารถขับขี่และมีใบขับขี่รถยนต์ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 6. มียานพาหนะเป็นของตนเอง

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • สวัสดิการค่าคลอดบุตร
 • สวัสดิการการสมรส
 • สวัสดิการงานบวช
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
 • และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน 

 • บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1/11-12 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

จังหวัด 

 • กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน :

 • ผ่านทาง E-Mail : warisara@u-industrialtech.com
  ส่งจดหมายรับสมัครงาน, สมัครที่บริษัทฯ

รายละเอียดงาน

 • เสนอขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
 • หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
 • สร้างยอดขายตามเป้าที่กําหนด
 • รู้จักวางแผนและทํางานตามหน้าที่รับผิดชอบให้ประสบความสําเร็จได้
 • ตอบคําถามและช่วยเหลือ เมื่อลูกค้ามีปัญหาในการใช้งาน เบื้องต้นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. รักงานขาย มีทักษะในการโน้มน้าวเจรจาต่อรองที่ดี
 4. ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 5. มีทักษะด้านการเจรจา และการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 6. มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้, มียานพาหนะเป็นของตนเอง
 7. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด)
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • สวัสดิการค่าคลอดบุตร
 • สวัสดิการการสมรส
 • สวัสดิการงานบวช
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
 • และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน 

 • บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1/11-12 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

จังหวัด 

 • กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/A

วิธีการรับสมัครงาน :

 • ผ่านทาง E-Mail : warisara@u-industrialtech.com
  ส่งจดหมายรับสมัครงาน, สมัครที่บริษัทฯ

รายละเอียดงาน

 • เสนอขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
 • สร้างยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
 • ประสานงานกับลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายขายเพื่อจบงานตามที่ได้วางแผนไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. รักงานขาย มีทักษะในการโน้มน้าวเจรจาต่อรอง
 4. มีชื่อสัตย์ รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 5.  สามารถขับขี่และมีใบขับขี่รถยนต์
 6. มียานพาหนะเป็นของตนเอง

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด)
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • สวัสดิการค่าคลอดบุตร
 • สวัสดิการการสมรส
 • สวัสดิการงานบวช
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
 • และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน 

 • จังหวัดระยอง

เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน :

 • ผ่านทาง E-Mail : warisara@u-industrialtech.com
  ส่งจดหมายรับสมัครงาน, สมัครที่บริษัทฯ

รายละเอียดงาน

 • สำรวจหน้างาน ( Survey )
 • ออกแบบงานติดตั้งแบบ 3D ด้วยดปรแกรม Sketch Up
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้าและควบคุมด้วยโปรแกรม AutoCAD
 • ประเมินราคา ( Cost Estimate )
 • ออกใบสั่งซื้ออุปกรณ์
 • ออกใบสั่งจ้างงานผู้รับเหมา

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCad , Ms Office ได้
 5. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีประสบการณ์การเขียน PLC และ Touch Screen
 7. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการหลังการขาย การดูแลลูกค้า
 8. เคยผ่านงานควบคุม , ตรวจสอบผู้รับเหมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถปฎิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล หรือเขตต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • สวัสดิการค่าคลอดบุตร
 • สวัสดิการการสมรส
 • สวัสดิการงานบวช
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
 • และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน 

 • บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1/11-12 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

จังหวัด 

 • กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/A

วิธีการรับสมัครงาน :

 • ผ่านทาง E-Mail : warisara@u-industrialtech.com
  ส่งจดหมายรับสมัครงาน, สมัครที่บริษัทฯ

รายละเอียดงาน

 • เขียนโปรแกรม PLC Touchscreen
 • ทำระบบ SCADA

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศชายอายุ 22-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3. ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 4. เริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • สวัสดิการค่าคลอดบุตร
 • สวัสดิการการสมรส
 • สวัสดิการงานบวช
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
 • และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน 

 • บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1/11-12 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

จังหวัด 

 • กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/A

วิธีการรับสมัครงาน :

 • ผ่านทาง E-Mail : warisara@u-industrialtech.com
  ส่งจดหมายรับสมัครงาน, สมัครที่บริษัทฯ

รายละเอียดงาน

 • โทรหาลูกค้า เพื่อติดตามใบเสนอราคา
 • อัพเดทข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 1. เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป
 3. มีทักษะการสื่อสารดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้อย่างดี
 5. จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้าน Telemarketing / Call Center ขั้นต่ำ 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม(ตามที่กฏหมายกำหนด)
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้
 • สวัสดิการค่าคลอดบุตร
 • สวัสดิการการสมรส
 • สวัสดิการงานบวช
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับบริษัทฯ
 • และ สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน 

 • บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 1/11-12 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

จังหวัด 

 • กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : 15,000

วิธีการรับสมัครงาน :

 • ผ่านทาง E-Mail : warisara@u-industrialtech.com
  ส่งจดหมายรับสมัครงาน, สมัครที่บริษัทฯ
Back to Top