Furniture Lock

ABB Robot Project :  IRB 2600 20/1.65=8 EA

รายละเอียดของงาน

  1. ใช้ Robot รุ่น IRB 2600 หยิบชิ้นส่วนรถยนต์ออกจากแม่พิมพ์อลูมิเนียมไปวางบน Stack 4 ชั้น เพื่อพักชิ้นงานให้อุณหภูมิลดลงก่อนที่จะหยิบเข้าเครื่องพิมพ์
  2. หลังจากนั้นหุ่นยนต์จะหยิบชิ้นงานเข้าเครื่องพิมพ์
  3. เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ชิ้นงานออกมา โดยมีพนักงานคอยเช็ค QC ของชิ้นงาน
  4. ในส่วนของเศษชิ้นส่วนของชิ้นงาน หุ่นยนต์จะทำการหยิบเศษชิ้นงานเพื่อนำไป Recycle
Year: 2020
Categories: