คุณประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพขบวนการผลิต
-ขบวนการผลิตทำงานต่อเนื่องไม่สะดุด
-ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
-เครื่องจักรเสียหายน้อยลง
-เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสินค้า
-ลดความเสียหาย อันเกิดจากการหยุดขบวนการผลิตแบบกระทันหัน
หากระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องจักรในโรงงาน มีปัญหาไฟตกไฟกระพริบ และไฟฟ้าเกิน มักทำให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อขบวนการผลิตสินค้า ทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันตามความต้องการและคุณภาพสินค้าที่แย่ลง นอกจากนี้ยังทำให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานสั้นลง และเสียหายก่อนเวลาอันควร เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น PCS100 AVC-20 สามารถแก้ปัญหาไฟฟ้าอันเกิดจากไฟตกไฟกระพริบและไฟเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงงานผลิตสินค้าได้ตรงตามกำหนดและมีคุณภาพสูงนอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานมากขึ้นลดปัญหาเครื่องเสียหายขณะทำการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

Show

AVC-20

AVC-40

Back to Top