สมาร์ทเบรกเกอร์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Showing 1–16 of 170 results

Show

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 16-450 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 20-450 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 25-450 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 32-450 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 40-450 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 50-500 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 63-630 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1B 160 TMD 80-800 3p F F (18kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1C 160 TMD 100-1000 3p F F (25kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1C 160 TMD 125-1250 3p F F (25kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1C 160 TMD 16-450 3p F F (25kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F (25kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Tmax XT1 160A Moulded-Case Circuit Breakers รุ่น XT1C 160 TMD 20-450 3p F F (25kA, 3 Pole) Thermo-Magnetic

Back to Top