ACS355-03X-02A4-4

กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 0.75 kW
แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) : 380 to 480 V/3phase
การป้องกันฝุ่นและน้ำ(IP) : IP20 UL open
ขนาด (mm) : R1 (H169 x W70 x D161)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ACS355-03X-02A4-4

Back to Top