ACS355-03X-12A5-4

กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 5.5 kW
แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) : 380 to 480 V/3phase
การป้องกันฝุ่นและน้ำ(IP) : IP66 UL open
ขนาด (mm) : R3 (H436 x W246 x D277)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ACS355-03X-12A5-4

Back to Top