ACS355-03X-23A1-4

กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 11.0 kW
แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) : 380 to 480 V/3phase
การป้องกันฝุ่นและน้ำ(IP) : IP20 UL open
ขนาด (mm) : R3 (H169 x W169 x D169)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ACS355-03X-23A1-4

Back to Top