ACS355-03X-44A0-4

กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 22.0 kW
แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) : 380 to 480 V/3phase
การป้องกันฝุ่นและน้ำ(IP) : IP20 UL open
ขนาด (mm) : R4 (H181 x W260 x D169)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ACS355-03X-44A0-4

Back to Top